Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17227:1991

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на метилетилкетон (мек)

1.01.1991 г.

Главна информация

60.60     1.01.1991 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за полярографски, спектрофотометричен във видимата област и линейно-колориметричен метод за определяне концентрацията на метилетилкетон (МЕК) във въздуха на работната среда.
Полярографският метод се прилага за концентрации от 60 до 2000 mg/m2 в случаите, когато във въздуха на работната среда освен метилетилкетон се съдържат и други токсични вещества.
Спектрофотометричният и линейно-колориметричният методи се прилагат за концентрации от 100 до 2000 mg/m3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17227:1991
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1991 г.