Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17180:1990

Транспортиране на радиоактивни вещества. Термини и определения

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     26.02.2021 г.

BDS

ТК-71

Чисто национален стандарт

13.030.30     13.300  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 399-88 и частично на ИСО 921-1972 "Речник по ядрена енергия" - в частта за отделни термини.
Стандартът се отнася за термините и определенията за радиационно-защитните опаковки, транспортните радиационно-защитни опаковъчни комплекти и техните съставни части и за транспортните средства, използвани при транспортиране на радиоактивни вещества.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17180:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.02.2021 г.