Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17146:1990

Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.20     93.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за свързани и несвързани строителни почви и определя лабораторен метод за установяване на характеристиките им "максимална обемна плътност на скелета" и "оптимално водно съдържание'' при нормално и модифицирано уплътняване.
Стандартът се прилага в пътното строителство.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17146:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.