Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17044:1989

Вибрации. Методи и средства за защита. Класификация

1.01.1989 г.

Главна информация

60.60     1.01.1989 г.

BDS

ТК-82

Чисто национален стандарт

13.160  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5556-86.
Стандартът се отнася за класификацията на методите и средствата за защита от вибрации /по-нататък - виброзащита/.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12.4.046:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17044:1989
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1989 г.