Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17.4.4.07:1997

Опазване на природата. Почви. Метод за определяне на вредна киселинност

1.01.1997 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.080.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за метод за определяне на вредна почвена киселинност. "Вредна" е почвената киселинност, която оказва потискащ ефект върху растежа, развитието и продуктивността на земеделските културни растения. Тя се обуславя от наличието в почвата на висока концентрация на лесноподвижни обменни йони на алуминий, водород, манган. Лесноподвижните обменни йони на калций и магнезий (обменни бази) противодействат на вредното влияние на йоните на алуминий, водород, манган.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17.4.4.07:1997
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.