Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17.4.4.04:1980

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне съдържанието на кадмий

1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.080.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричния и атомноабсорбционния метод за определяне съдържанието на кадмий в почвата.
Фотометричният метод се прилага за съдържание на кадмий от 0,5 до 75,0 mg/kg.
Атомноабсорбционният метод се прилага за съдържание на кадмий от 0,008 до 50 mg/kg.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17.4.4.04:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.