Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17.1.4.27:1980

Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на pH

1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.060.01     13.060.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за потенциометричния и колориметричния метод за определяне на активната реакция - отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните йони /рН/ в повърхностни, подземни и отпадъчни води.
Потенциометричният метод се прилага за определяне на рН от 0 до 14, а колориметричният - от 2,2 до 9,6.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17.1.4.27:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.