Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17.1.4.02:1977

Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на окисляемостта

1.01.1977 г.

Главна информация

90.93     23.02.2023 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.060.01     13.060.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за метода за определяне на окисляемостта /кислородния еквивалент на всички окисляващи се органични и неорганични вещества, с изключение на хлоридите/ на повърхностни, подземни, битови и промишлени отпадъчни води. Методът е приложим при окисляемост над 5 mg О2/dm3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17.1.4.02:1977
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.02.2023 г.