Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17.1.3.04:1984

Опазване на природата. Хидросфера. Правила за опазване на водите от замърсяване с нефт и нефтопродукти при транспортирането им по тръбопроводи

1.01.1984 г.

Главна информация

60.60     1.01.1984 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.060.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на CT на СИВ 3545-82.
Стандартът определя общите изисквания за опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с нефт и нефтопродукти (по-нататък нефт) при тяхното транспортиране по магистрален тръбопровод.
Стандартът не се отнася за изисквания за опазване на водите при транспортиране на нефт по тръбопроводи, прокарани на територията на промишлени предприятия, по дъното на моретата, а също и при добиването на нефт.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17.1.3.04:1984
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1984 г.