Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16909:1989

Вещества вредни във въздуха на работната среда. Определяне бройната концентрация на азбестови влакна в смесен азбестосъдържащ прах

1.01.1989 г.

Главна информация

90.93     5.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за светлинно-микроскопски метод за определяне бройната концентрация на азбестови влакна във въздуха на работната среда върху мембранен филтър. Методът се прилага в случаите, когато диаметърът на влакната е над 0,25 μm и концентрацията над 0,1 влакно в cm3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16909:1989
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.04.2022 г.