Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16897:1988

Статистически приемателен контрол по алтернативен признак. Едностепенни планове за извадков контрол с приемателно число нула

1.01.1988 г.

Главна информация

90.60     1.07.2022 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение № 11 от Протокол № 1/14.02.2022 г. Провеждане на периодичен преглед на БДС в периода 01.03.2022 г. - 01.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5876-87.
Стандартът установява едностепенните планове за извадков контрол по алтернативен признак, при които не се допускат дефектни единици в извадката. Тези планове се прилагат, когато:
1/ наличието на дефектни единици при по-нататъшното използване на продукцията може да доведе до излизане от строя на важни изделия;
2/ няма възможност да се използва информация за качеството на предишни доставки /или продукция/;
3/ трябва да се намалят загубите от провеждането на извадковия контрол.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16897:1988
90.60 Край на периодичен преглед
1.07.2022 г.