Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16896:1988

Приложна статистика. Дисперсионен анализ

Applied statistics. Analysis of variance
1.01.1988 г.

Главна информация

90.60     1.07.2022 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение № 11 от Протокол № 1/14.02.2022 Провеждане на периодичен преглед на БДС в пеиода 01.03.2022 г. - 01.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5522-86.
Стандартът се отнася за едно- и двуфакторни модели на дисперсионния анализ (ДА) с фиксирани ефекти, които се прилагат за проверка на еднородността на продукцията и за класификацията й в случай на нееднородност, като систематизира методите за получаване на статистически изводи. Класификацията на продукцията се осъществява чрез специални процедури за обособяване на еднородни подгрупи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16896:1988
90.60 Край на периодичен преглед
1.07.2022 г.