Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16834:1988

Система за обработка на информация. Машинна графика. Термини и определения

1.01.1988 г.

Главна информация

60.60     1.01.1988 г.

BDS

ТК-57

Чисто национален стандарт

01.040.35     35.140  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5712-86.
Стандартът се отнася за термините и определенията на основните понятия в областта на машинната графика.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16834:1988
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1988 г.