Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16820:1988

Цветни метали и сплави. Определяне съдържанието на сяра с използване на автоматични анализатори

Nonferrous metals and their alloys. Determination of sulfur, using automatic analizers
1.01.1988 г.

Главна информация

90.93     19.02.2019 г.

BDS

ТК-20

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.120.01  

български  

Решение за продължаване на действието, Протокол № ТК 20, 1/19.02.2019.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 5521-86.
Стандартът се отнася за методи за определяне на сяра в мед, никел и техните сплави, основаващи се на инфрачервена абсорбция или кулонометрично - потенциометрично титриране с използване на автоматични анализатори при съдържание на сяра 0,0005 % до 0р05 %.
При извършване на определянето трябва да се спазват изискванията та БДС 6396-85.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16820:1988
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.02.2019 г.