Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16799:1988

Вещества вредни. Малеинов анхидрид във въздуха на работната среда. Методи за определяне на концентрацията

1.01.1988 г.

Главна информация

60.60     1.01.1988 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за полярографски и колориметричен метод за определяне концентрацията на малеинов анхидрид във въздуха на работната среда.
ПДК /пределно допустима концентрация/ - 1,0 mg/m3.
Полярографският метод се прилага като арбитражен метод включително и когато във въздуха на работната среда освен малеинов анхидрид се съдържат и други токсични вещества. Колориметричният метод се прилага при текущ рутинен контрол.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16799:1988
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1988 г.