Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16707:1987

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и доверителни граници за параметъра на поасоновото разпределение

Applied statistics. Rules for defining of estimates and confidence limits of the Poisson distribution parameter
1.01.1987 г.

Главна информация

90.60     1.07.2022 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение № 11 от Протокол № 01/14.02.2022 Провеждане на периодичен преглед на БДС в периода 01.03.2022 г. - 01.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5314-35.
Стандартът се отнася за правилата за определяне на оценките и доверителните граници за параметъра λ на разпределението на Поасон при обработка на статистически данни, подчинени на Поасоновото разпределение и получени в процеса на изследване, анализ или измерване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16707:1987
90.60 Край на периодичен преглед
1.07.2022 г.