Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16706:1987

Приложна статистика. Правила за определяне елементи и доверителни граници на параметрите на биномно и отрицателно биномно разпределение

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5313-85.
Стандартът определя методите за обработка на статистически данни, ако те се подчиняват на биномното или на отрицателното биномно разпределение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16706:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.