Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16686:1987

Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скорост на движение на въздуха в работните помещения на сградите

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.040.30     91.140.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за работните помещения в промишлените, селскостопанските и обществените сгради и определя методите за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на работните места и работните зони за целите на санитарния контрол на условията на труд.
Термините, използвани в настоящия стандарт, и техните определения са по БДС 14776-87.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16686:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.