Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16595:1987

Заваряване. Краища за електродъгово заваряване на двуслойна стомана. Форма и размери

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     1.03.2022 г.

90.20    1.09.2026 г.

BDS

ТК-30

Чисто национален стандарт

25.160.40  

български  

С решение 1/2022 от протокол № 1/10.02.2022 се потвърждава действието на стандарта за период от 5 години и се определя дата за следващ периодичен преглед: 09.2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 5276-85.
Стандартът се отнася за основни форми и размери на краищата на шевовете при електродъгово заваряване на стомана с плакиращ слой, устойчив срещу корозия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16595:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2022 г.