Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16536:1986

Охрана на труда. Машини леярски. Машини формовъчни и сърцарски. Изисквания за безопасност към конструкцията

1.01.1986 г.

Главна информация

90.60     23.02.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Чисто национален стандарт

25.120.30  

български  

Потвърден БДС с Решение на ТСН № 42/2017-07-06. Следващ периодичен преглед до 06.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4845-84.
Стандартът трябва да се прилага съвместно с БДС 16535-86.
Стандартът не се отнася за автоматични линии.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16536:1986
90.60 Край на периодичен преглед
23.02.2023 г.