Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16438:1986

Статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси и статистически методи за приемателен контрол. Правила за внедряване. Основни положения

Statistical methods for analysis and regulation of technological processes and statistical methods for acceptance controle. Rules for execution. Basic principles.
1.01.1986 г.

Главна информация

90.60     1.07.2022 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение № 11 от Протокол № 1/14.02.2022 Провеждане на периодичен преглед на БДС в периода 01.03.2022 г. - 01.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3946-82.
Стандартът определя основните положения при внедряването на статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси и на статистически приемателен контрол върху качеството на продукцията, прилагани при разработването на всички видове документация за статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси и контрол върху качеството на конкретните видове продукция и изделия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16438:1986
90.60 Край на периодичен преглед
1.07.2022 г.