Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16403:1986

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на трихлоретилен

1.01.1986 г.

Главна информация

60.60     1.01.1986 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за спектрофотометричен и линейно-колориметричен метод за определяне концентрацията на трихлоретилен във въздуха на работната среда.
Спектрофотометричният метод в ултравиолетовата област се прилага за количества на трихлоретилен от 15 до 500 μg/ 10 cm3, спектрофотометричният във видимата област — от 1 до 40 μg/ 5 cm3 и линейно-колориметричният — от 0,5 до 10 пъти над пределно допустимата концентрация.
Спектрофотометричният метод в ултравиолетовата област се прилага при арбитражни анализи, а останалите два — при текущ контрол.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16403:1986
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1986 г.