Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16386:1986

Феротитан. Фотометричен, титриметричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на хром

1.01.1986 г.

Главна информация

60.60     1.01.1986 г.

BDS

ТК-17

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16386:1986
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1986 г.