Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16379:1985

Система по ергономия. Работно място към преси гореща щамповка. Ергономични изисквания

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180     25.120.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за ергономичните изисквания при проектиране на нови и модернизиране на съществуващи работни места на преси за горещо щамповане с номинална сила до 1250 kN при седяща работна поза и над 1600 kN - при стояща работна поза.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16379:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.