Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16372:1985

Система по ергономия. Работни зони на краката. Ергономични данни за проектиране

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне на работните зони на краката при проектиране и конструиране на машини, съоръжения и работни места.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16372:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.