Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16369:1985

Система по ергономия. Шум производствен. Ергономични норми

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.140     13.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за допустимите стойности на еквивалентното ниво на звука А, нивото на звука А и октавните нива на звуково налягане и методите за измерване и оценка на шума в зоните на работните места, в които се намират хората при изпълнението на следните производствени дейности:
производство на слаботокови изделия, електроника и производство на електронни елементи. Допустимите стойности се отнасят за работните места във всички отрасли на народното стопанство, на които се изпълняват посочените производствени дейности. Термините, използвани в стандарта, са по БДС 4792-75; БДС 11427-83; БДС 14478-82 и БДС 15204-80.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16369:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.