Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16309:1985

Система за автоматизирано проектиране. Основни термини и определения

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     17.12.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Чисто национален стандарт

01.040.35     35.240.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Основните термини за системите за автоматизирано проектиране (САПР) и техните определения са дадени в табличен вид.
Азбучен указател на включените в таблицата термини е даден в информационно приложение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16309:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
17.12.2018 г.