Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 163:1986

Площи и обеми на сгради. Терминология и правила за изчисляване

1.01.1986 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.040.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за установените в теорията и практиката основни термини и дефиниции(определения на понятията) за площите и обемите на всички видове непроизводствени (жилищни и обществени), производствени (промишлени, селскостопански, енергийни и др.), складови и други сгради и на техни елементи (блокове, секции, етажи, помещения, отворени пространства и др.), както и правилата за тяхното изчисляване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14310:1977

ОТМЕНЕН
БДС 163:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 163:1986
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.