Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16299:1985

Машини за затваряне на консервни кутии. Общи технически изисквания

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     25.08.2023 г.

90.20    25.08.2028 г.

BDS

ЕРГ 3

Чисто национален стандарт

67.260  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 4396-83. Стандартът се отнася за машини за поставяне на дъна и за машини за затваряне на метални цилиндрични кутии за консерви по БДС 14813-79. Стандартът не се отнася за машини за затваряне на кутии в среда от инертен газ и асептични условия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16299:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.08.2023 г.