Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16294:1985

Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

01.040.91     77.060     91.080.01  

български  

Протокол № 01/25.02.2022 г. - решение №10/2022. Следващ периодичен преглед: ноември 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за бетонни, стоманобетонни, метални, азбестоциментни, каменни и дървени строителни конструкции и определя термините и определенията на понятия по корозия и защита от корозия на тези конструкции.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16294:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.