Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16131:1985

Вредни вещества в биологична среда. Тест хартиен за експресно определяне на холинестеразна активност в серум (плазма)

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.020.40  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за хартиен тест за експресно определяне на холинестеразна активност ХЕА в нормална стойност и при патологични състояния, причинени от различни заболявания, медикаментозни третирания, въздействие на органофосфорни и карбаматни препарати, довеждащи до понижение на ензимната активност. Експресният хартиен тест се отнася и до определяне на ензимната активност при експозиция на органохлорни пестициди, както и при заболявания, довеждащи до повишаване на ХЕА. Използва се за провеждане на предварителен и текущ контрол три работа с пестициди.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16131:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.