Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16124:1985

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на молибденови аерозоли

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричен и колориметричен капков метод за определяне концентрацията на молибденови аерозоли във въздуха на работната среда.
Фотометричният метод се прилага при арбитражни анализи за концентрации от 0,25 до 10 mg/m3. Колориметричният капков метод се прилага при текущ контрол за концентрации от 0,1 до 10 mg/m3.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16124:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.