Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16114:1985

Товари опасни. Класификация. Знаци за опасност

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-73

Чисто национален стандарт

01.080.20     13.300  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за класификацията и знаците за опасност на товари, притежаващи свойства, които изискват специални условия за съхраняване, транспортиране и извършване на товароразтоварни работи с оглед безопасност на складовите помещения, транспортните средства и защитата на здравето и живота на хората.
Стандартът не се отнася за опасни товари, транспортирвани по тръбопроводи и с вътрешнозаводски транспорт.
Допуска се употребата и на други международни стандартизирани знаци.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 5571:1965

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16114:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.