Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16097:1985

Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи

1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     28.02.2023 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     77.040.20     77.140.75  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 4079-83.
Стандартът се отнася за изискванията към вихровотоковите методи за контрол без разрушаване на безшевни и надлъжно заварени стоманени тръби с външен диаметър до 140 mm.
Термините и определенията са по БДС 7308-77.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16097:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.02.2023 г.