Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16082:1984

Система по ергономия. Столове и табуретки. Ергономични изисквания

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180     97.140  

български  

Изменениe в Бюлетин 1/89

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за новоразработвани столове, предназначени за обзавеждане на стационарни работни места за административен и производствен персонал и определя ергономичните изисквания към тях.
Не се отнася за столове за обществени заведения, за кинотеатри, градини, табуретки за барове и лаборатории, столове за почивка, столове за мобилни машини и специални операторски кресла.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16082:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16082:1984/Изменение 1:1989