Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 16051:1984

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Метод за определяне концентрацията на прах

1.01.1984 г.

Главна информация

60.60     1.01.1984 г.

BDS

ТК-14

Чисто национален стандарт

13.040.30     65.060.10     65.060.80  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11524:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 16051:1984
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1984 г.