Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15955:1984

Защита от корозия. Метали, сплави и покрития. Метод за ускорени корозионни изпитвания при въздействие на серен двуокис и кондензация на влага

1.01.1984 г.
95.99 Отменен стандарт   16.04.2000 г.

Главна информация

95.99     16.04.2000 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

77.060  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 15955:1984
95.99 Отменен стандарт
16.04.2000 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 6988:2000