Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15934:1984

Библиографско описание на картографски издания

Bibliographic description of cartographic editions
1.01.1984 г.

Главна информация

95.92     27.06.2016 г.

BDS

ТК-16

Чисто национален стандарт

01.140.20  

български  

Pешение № 28/2016 на БИС/ТСН - Продължава действието на стандартa за следващите 5 години

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът установява основните правила за библиографското описание на картографските издания, съгласно БДС 11942-74, реда на елементите в описанието, както и системата от разделителни знаци.

Стандартът се прилага при описанието на картографските издания на български и чужди езици за библиографски издания и библиотечни каталози. В него са предвидени всички елементи, необходими за идентифициране на картографските издания в националната библиография, в печатните каталожни картички и за каталозите на големите научни библиотеки. За други видове библиографски издания или библиотечни каталози могат да се прилагат само задължителните елементи, които са специално упоменати. Допуска се прилагане и на по-опростени разделителни знаци, които са съответно посочени, когато библиографското описание не е предназначено за използване на международно ниво. Всички постановки на стандарта, които имат факултативен характер, т.е. изискват допълнителни или повече сведения, са задължителни за националната библиография и печатните каталожни картички. За всички други видове библиографски издания или библиотечни каталози факултативните елементи нямат задължителен характер.

Прилагането на редната дума в някои видове информационни издания също може да има факултативен характер.

Стандартът е предназначен за библиотеките, за органите на научно-техническата информация, за издателствата и за всички други учреждения, които извършват библиографска дейност

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10670:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15934:1984
95.92 Решение да не се отменя стандарта
27.06.2016 г.