Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15924:1984

Манган метален и азотиран. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на манган

Metallic and nitrated manganese. Potentiometric method for the determination of manganese content
1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     18.11.2019 г.

BDS

ТК-20

Чисто национален стандарт

77.040.30     77.100  

български  

Решение за продължаване срока на действие, Протокол ТК 20/5/18.11.2019. Следващ периодичен преглед - 11.2024

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3599-82.
Стандартът се отнася за потенциометричен метод за определяне на манган при съдържание от 80,0 до 96,5 % в метален и азотиран манган. При съдържание над 96,5 % манганът се изчислява по разликата на примесите.
При извършване на анализа трябва да се спазват общите изисквания по БДС 10553-79.
1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15924:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.11.2019 г.