Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15882:1983

Статистическо регулиране на технологични процеси с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки

Statistical control of the technological processes with application of control charts on the basis of the average length of series of samples
1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     21.02.2020 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2835-80.
Стандартът определя правилата на статистическо регулиране на технологични процеси от серийното и масовото производство на дискретна и безформена продукция с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки. Необходимо условие за това е процесите да са точни и стабилни. Контролът на единиците продукция се осъществява както по количествен, така и по алтернативен признак.
Методите, посочени в този стандарт, се използват при създаване на технологична документация за контрол.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15882:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.02.2020 г.