Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15850:1983

Система по ергономия. Средства за представяне на информация. Общи ергономични изисквания

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     14.03.2022 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Изменение в Бюлетин 6/88

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за най-общите ергономични изисквания, към средствата за представяне на информация (СПИ) в системата "човек - машина" (СЧМ), независима от техния вид, предназначение, технически характеристики и др.
Стандартът не се отнася за СПИ, нямащи пряко отношение за функционирането на СЧМ като: информационни табла, технологични схеми, номограми и др.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15850:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.03.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15850:1983/Изменение 1:1988