Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15809:1983

Почви строителни. Определяне на обемна плътност и водно съдържание с дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     31.05.2017 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

13.080.20     93.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне на обемна плътност в естествено състояние ρn и естествено водно съдържание Wn на строителни почви* чрез дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери.
Стандартът не се отнася за определяне на обемна плътност и водно съдържание на валуни, едри чакъли и строителни почви, в които съдържанието на фракции с размери над 80 mm превишава 15 %.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15809:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.05.2017 г.