Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15797:1983

Машини електронни контролно-регистриращи. Технически изисквания и методи за изпитване

1.01.1983 г.

Главна информация

60.60     1.01.1983 г.

BDS

ТК-57

Чисто национален стандарт

35.020  

български  

Изменение в Бюлетин 9/85

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15797:1983
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1983 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС 15797:1983/Изменение 1:1985