Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15715:1983

Съкращения на типични думи и словосъчетания в библиографското описание на печатни произведения на чужди езици, отпечатани с латинска азбука

Abbreviations of typical words and word groups in bibliographic description of publications in foreign languages printed in Roman alphabet
1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

90.20    25.02.2027 г.

BDS

ТК-16

Чисто национален стандарт

01.140.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за правилата за съкращаване на най-често срещани думи и словосъчетания, правилата за тяхното приложение и списък на съкращения на думи и словосъчетания.

Стандартът включва съкращенията на 20 езика: албански, английски, датски, испански, италиански, латински, немски, норвежки, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, сърбохърватски, унгарски, фински, френски, холандски, чешки и шведски.

Стандартът е предназначен за библиотеките, органите на научната и техническата информация, учрежденията, занимаващи се с библиографска дейност, издателствата и редакциите.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 11451:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15715:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.