Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15687:1983

Библиографско описание на периодичните издания

Bibliographic description of periodicals
1.01.1983 г.

Главна информация

90.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-16

Чисто национален стандарт

01.140.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът установява основните правила за библиографско описание на периодичните издания*, съгласно БДС 11942-74, реда на елементите в описанието, както и системата от разделителни знаци.

Стандартът се прилага при описанието на периодичните издания на български и чужди езици за библиографски издания и библиотечни каталози. В него са предвидени всички елементи, необходими за идентифициране на периодичните издания в националната библиография и каталозите на големите научни библиотеки. За други видове библиографски издания или библиотечни каталози могат да се прилагат само задължителните елементи, които са специално посочени. Допуска се прилагане и на по-опростени разделителни знаци, които са съответно посочени, когато библиографското описание не е предназначено за използване на международно ниво. Всички изисквания на стандарта, които имат факултативен характер, т.е. съдържат допълнителни или повече сведения, са задължителни за националната библиография. За всички други видове библиографски издания или библиотечни каталози факултативните елементи нямат задължителен характер.

Стандартът е предназначен за библиотеките, за органите на научно-техническата информация, за всички други учреждения, които извършват библиографска дейност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 9735:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15687:1983
90.60 Край на периодичен преглед
15.02.2023 г.