Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15671:1988

Водно стопанство. Водоснабдяване. Термини и определения

1.01.1988 г.

Главна информация

90.20     9.12.2022 г.

90.60    15.03.2023 г.

BDS

ТК-83

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.140.60  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за установените в науката, техниката и производството термини и определения в областта на водното стопанство - водоснабдяване. Предназначен е да се използва при съставяне нa нормативни документи, речници, енциклопедии, каталози, при научно-изследователска, проучвателна, проектно-конструкторска, рационализаторско-изобретателна, патентно-лицензна, контролна, експертизна, информационна, преводаческа и редакторска дейност в областта на водоснабдяването, пречистването на природни води и опазване на природната среда, както и в преподавателската дейност в съответните специални учебни заведения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15671:1983

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15671:1988
90.20 Начало на периодичен преглед
9.12.2022 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход