Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15635:1983

Вещества химически. Хигиенно нормиране на токсични вещества във въздуха на работната зона

1.01.1983 г.

Главна информация

60.60     1.01.1983 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за изследванията, необходими за обосноваване на пределно допустимите концентрации /ПДК/ на химическите вещества във въздуха на работната зона. Пределно допустимите концентрации са необходими за проектиране на производствата, за осъществяване на санитарен контрол и разработка на различни оздравителни мероприятия и при оценка на професионалния риск.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15635:1983
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1983 г.