Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15631:1990

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали на нормалното и логаритмично нормалното разпределение при напълно определени извадки

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 876-87.
Стандартът определя основните правила за определяне на оценки и доверителни граници за параметрите на нормалното и логаритмично нормалното разпределение в случай на пълна извадка.
Получените оценки и доверителни граници могат да служат за анализ на производството в областта на управление на качеството, стандартизацията, научните изследвания и при обработка на статистически данни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15631:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15631:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.