Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15593:1982

Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на българското население от 14 до 60-годишна възраст

1.01.1982 г.

Главна информация

90.20     10.10.2023 г.

90.60    10.02.2024 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Решение за потвърждаване №16 от Протокол №7/09.11.2018. Следващ периодичен преглед - 2023-10-15.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя основните антропометрични показатели и техните стойности на ходилата /стъпалата/ на българското население от 14 до 60-годишна възраст, разпределено в следните възрастово-полови групи: девойки - от 14 до 17-годишна възраст; юноши - от 14 до 18-годишна възраст; жени - от 22 до 55-годишна възраст и мъже - от 22 до 60-годишна възраст.
Данните са предназначени за ергономично проектиране на промишлени изделия.
Стандартът не се отнася за ходила с различни аномалии и деформации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15593:1982
90.20 Начало на периодичен преглед
10.10.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход