Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15591:1982

Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Мъже от 16 до 55-годишна възраст

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     9.11.2018 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Решение за потвърждаване №16 от Протокол №7/09.11.2018. Следващ периодичен преглед - 2023-10-15.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът установява антропометричните показатели и техните стойности, характеризиращи българското население - мъже, от 16 до 55-годишна възраст, разпределени в четири възрастови групи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15591:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.11.2018 г.